Xin chào toàn bộ các bạn, vàng là một trong những thứ đặc trưng không chỉ bên cạnh đời ngoài ra cả trong game nữa