Công thức tính chu vi hình vuông vắn là tài liệu do đội ngũ giáo viên của nuhoangthoitrang.vn biên soạn với những công thức chu vi chu vi hình vuông vắn giúp các bạn học sinh chũm vững những kiến thức và cách tính chu vi hình vuông và áp dụng đo lường và tính toán trong các bài tập. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo bài viết.

Bạn đang xem: Cách tính chu vi hình vuông


1. Định nghĩa hình vuông

+ hình vuông là hình tứ giác có 4 góc vuông với 4 cạnh bởi nhau.

Đặc điểm của hình vuông

+ hình vuông vắn là hình chữ nhật có những cạnh bởi nhau.

+ hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.

2. Cách làm tính chu vi hình vuông

Muốn tính chu vi hình vuông, ta đem tổng độ dài tứ cạnh của hình vuông.

Hay nói bí quyết khác, hy vọng tính chu vi hình vuông, ta đem độ nhiều năm cạnh nhân 4.

Công thức tính chu vi hình vuông:

P = a x 4

Trong đó: p. Là chu vi của hình vuông, a là độ lâu năm cạnh của hình vuông.

3. Những dạng bài xích tập liên quan đến chu vi hình vuông

Dạng 1: mang đến độ nhiều năm cạnh, tính chu vi hình vuông

Ví dụ 1: Tính chu vi của hình vuông có cạnh dài 5cm.

Xem thêm: Game Pokemon Đại Chiến 2 - Game Pokemon Chien Dau Va Thu Phuc

Bài làm

Chu vi của hình vuông là:

5 x 4 = đôi mươi (cm)

Đáp số: 20cm

Ví dụ 2: Một hình vuông vắn có cạnh dài 1,25m. Hỏi chu vi hình vuông vắn đó bằng bao nhiêu?

Bài làm

Chu vi của hình vuông là:

1,25 x 4 = 5 (m)

Đáp số: 5m

Ví dụ 3: Tính chu vi hình vuông vắn biết cạnh của hình vuông vắn dài 25 cm

Để xem giải thuật chi tiết, mời tham khảo: Tính chu vi hình vuông.

Bài làm

Chu vi hình vuông vắn là:

25 x 4 = 100 (cm)

Đáp số: 100cm.

Dạng 2: cho chu vi hình vuông, tính độ dài cạnh


Ví dụ 1: Một hình vuông vắn có chu vi bởi 60dm. Tính độ nhiều năm cạnh của hình vuông vắn đó.

Bài làm

Độ dài cạnh hình vuông vắn là:

60 : 4 = 15 (dm)

Đáp số: 15dm

Ví dụ 2: Tính độ dài cạnh của hình vuông vắn có chu vi bởi 3,6cm.

Bài làm

Độ dài cạnh hình vuông vắn là:

3,6 : 4 = 0,9 (cm)

Đáp số: 0,9cm

Ví dụ 3: Tính cạnh của hình vuông vắn có chu vi là 1024m.

Để xem lời giải chi tiết, mời tham khảo: Tính độ lâu năm cạnh hình vuông.

Bài làm

Độ dài cạnh hình vuông có chu vi 1024m là:

1024 : 4 = 256 (m)

Đáp số: 256m.

4. Bài bác tập tính chu vi hình vuông

Bài 1: Tính chu vi hình vuông vắn có độ nhiều năm cạnh theo thứ tự bằng:

a) 15 cm

b) 4 dm

c) 33 m

d) 7 m 15 dm

e) 12 dm

g) 25 cm

h) 10 m

i) 6 dm 3 cm

Bài 2: Tính độ nhiều năm cạnh của hình vuông vắn biết chu vi hình vuông vắn lần lượt là:

a) 44 m

b) 96 cm

c) 224 dm

d) 64 dm

e) 12 cm

g) 100 m

h) 56 dm

i) 2 m 8 cm

5. Bài bác tập trắc nghiệm chu vi hình vuông

Câu 1: Chu vi của hình vuông có độ lâu năm cạnh bởi 12cm là:

A. 48 cmB. 52 cmC. 36 cmD. 24 cm

Câu 2: Một tấm thảm hình vuông có cạnh đôi mươi cm. Chu vi của tấm thảm ấy là:

A. 80 cmB. 90 cmC. 100 cmD. 110 cm

Câu 3: Một tấm bìa hình vuông có chu vi bởi 14 dm 4 cm. Cạnh của khía cạnh bàn đó bằng:

A. 22 cmB. 28 cmC. 36 cmD. 40 cm

Câu hỏi liên quan:

Tham khảo thêm phương pháp tính chu vi những hình:


---------

Như vậy, nuhoangthoitrang.vn đã gửi tới chúng ta học sinh cách làm tính chu vi hình vuông. Không tính ra, chúng ta học sinh có thể xem thêm các tài liệu và các công thức khác khác bởi nuhoangthoitrang.vn biên soạn để học tốt môn Toán hơn.