Excel mang lại nuhoangthoitrang.vn 365 Excel mang lại nuhoangthoitrang.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng hàm DATE của Excel khi bạn cần lấy cha giá trị đơn lẻ và phối kết hợp các giá trị đó để tạo nên thành một ngày.

Bạn đang xem: Định dạng date trong excel


Hàm DATE trả về số sê-ri liên tục đại diện đến một ngày cụ thể.

Cú pháp: DATE(năm;tháng;ngày)

Cú pháp hàm DATE có các đối số sau đây:


Mẹo: Sử dụng tứ chữ số mang đến đối số năm để chống không cho tác dụng không mong mỏi muốn. Ví dụ: "07" tức là "1907" hoặc "2007". Tư năm gồm số phòng tránh nhầm lẫn.


Nếu year nhỏ rộng 0 hoặc từ 10000 trở lên, Excel trả về giá trị lỗi #NUM! .

Month Bắt buộc. Số nguyên dương hoặc âm đại diện cho tháng trong năm từ 1 đến 12 (Tháng Một đến Tháng Mười Hai).

Day Bắt buộc. Số nguyên dương hoặc âm đại diện cho ngày của tháng từ 1 đến 31.*

Cú pháp: DATE(năm;tháng;ngày)

Ví dụ: =DATE(C2;A2;B2) kết hợp năm từ ô C2, mon từ ô A2 với ngày tự ô B2 cùng đặt những giá trị này vào một ô dưới dạng ngày tháng. Ví dụ dưới đây cho thấy thêm kết quả cuối cùng ở ô D2.

*

Bạn yêu cầu chèn ngày nhưng không cần sử dụng công thức? không sao cả. Chúng ta cũng có thể chèn ngày cùng giờ hiện tại tại vào một trong những ô, hoặc chúng ta có thể chèn tháng ngày được Cập Nhật. Bạn cũng có thể có thể tự động điền tài liệu vào những ô trang tính.


*

Hàm DATE sẽ tạo nên ra ngày.

Xem thêm: Caption Noel Độc Lạ - Stt Noel, Cap Noel Hay, Ngắn Cho Mọi Tâm Trạng

=DATE(YEAR(C2)+5;MONTH(C2);DAY(C2))

Hàm YEAR tham chiếu ô C2 và trích xuất "2012".

Sau đó, "+5" cộng thêm 5 năm và tùy chỉnh cấu hình "2017" có tác dụng năm kỷ niệm ở ô D2.

Hàm MONTH trích xuất "3" từ C2. Hàm này cấu hình thiết lập "3" làm cho giá trị tháng nghỉ ngơi ô D2.

Hàm DAY trích xuất "14" tự C2. Hàm này cấu hình thiết lập "14" làm giá trị ngày làm việc ô D2.


Nếu các bạn mở một tệp được tạo xuất phát điểm từ 1 chương trình khác, Excel sẽ cố gắng nhận diện ngày tháng trong dữ liệu. Nhưng nhiều khi ứng dụng cần thiết nhận diện được ngày tháng. Đây là có thể là do những số không tồn tại dạng đặc trưng của ngày tháng hoặc vì tài liệu được định hình dưới dạng văn bản. Nếu đúng như vậy thì bạn có thể sử dụng hàm DATE để thay đổi thông tin này thành ngày. Ví dụ: vào hình minh họa sau đây, ô C2 chứa ngày tháng làm việc định dạng: YYYYMMDD. Quý giá này cũng khá được định dạng bên dưới dạng văn bản. Để thay đổi thành ngày tháng, hàm DATE được áp dụng kết hợp với các hàm LEFT, MID cùng RIGHT.

*

Hàm DATE sẽ khởi tạo ra ngày.

=DATE(LEFT(C2;4);MID(C2;5;2);RIGHT(C2;2))

Hàm LEFT tham chiếu ô C2 với lấy 4 ký kết tự trước tiên tính từ mặt trái. Hàm này tùy chỉnh cấu hình “2014” làm năm của ngày được biến hóa ở ô D2.

Hàm MID tham chiếu ô C2. Ban đầu từ ký tự thứ 5, rồi mang 2 cam kết tự quý phái phải. Hàm này cấu hình thiết lập “03” làm tháng của ngày được chuyển đổi ở ô D2. Do định dạng của D2 được đặt thành Ngày, “0” sẽ không có trong hiệu quả cuối cùng.

Hàm RIGHT tham chiếu ô C2 và lấy 2 ký kết tự đầu tiên bước đầu từ ko kể cùng mặt phải, rồi dịch rời sang trái. Hàm này cấu hình thiết lập “14” có tác dụng giá trị ngày ở ô D2.