Bạn có bài bác tập tính đường chéo cánh của hình vuông vắn nhưng các bạn lại không nhớ công thức tính đường chéo hình vuông như vậy nào? Trong nội dung bài viết dưới đây, công ty chúng tôi sẽ chia sẻ lý thuyết định nghĩa, đặc điểm đường chéo hình vuông và công thức tính đường chéo cánh hình vuông kèm theo ví dụ để chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé


Đường chéo hình vuông là gì?

Đường chéo cánh hình vuông là đường thẳng nối liền hai góc vuông đối lập nhau cùng chia hình vuông vắn thành hai nửa tam giác bởi nhau.

Bạn đang xem: Đường chéo hình vuông

Tính chất đường chéo hình vuông

Hai đường chéo hình vuông bằng nhau, vuông góc với giao nhau trên trung điểm của từng đường.Giao điểm nhị đường chéo cánh của hình vuông vắn là tâm của đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp.Giao của các đường phân giác, trung tuyến, trung trực phần đông trùng trên một điểm.Đường chéo cánh sẽ chia hình vuông vắn thành nhì tam giác bằng nhau.Có một đường tròn nội tiếp với ngoại tiếp, đồng thời trung tâm của cả hai tuyến phố tròn trùng nhau với là giao điểm của nhì đường chéo của hình vuông.

Công thức tính đường chéo cánh hình vuông

*

Đường chéo cánh hình vuông bằng chiều lâu năm của cạnh hình vuông vắn nhân với căn bậc hai.

D = a√2

Trong đó:

D: đường chéoa: các cạnh của hình vuông

Ngoài ra, các chúng ta cũng có thể tham khảo: diện tích hình vuông, chu vi hình vuông chuẩn 100%

Bài tập tính đường chéo cánh hình vuông thường xuyên gặp

Ví dụ 1:

a) Một hình vuông vắn có cạnh bằng 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng: 6cm, √18cm, 5cm, hay 4cm?

b) Đường chéo của một hình vuông vắn bằng 2dm. Cạnh của hình vuông vắn đó bằng: 1dm, 3/2dm, √2dm tốt 4/3dm?

Lời giải

a) Áp dụng định lí Pi-ta-go trong hình vuông vắn ABC, ta có:

AC² = AB² + BC² = 3² + 3² = 18

=> AC = √18 cm

Vậy đường chéo của hình vuông bằng √18 cm .

Xem thêm: Truyện Tranh Yu Gi Oh - Vua Trò Chơi ( Yu Gi Oh Tập 3

b) Tương tự, cũng áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC, nhưng bài bác này mang lại độ dài đường chéo, tức AC = 2dm, tính cạnh AB.

Ta có: AC² = AB² + BC² = 2AB (vì AB = BC)

=> AB² = AC²/2 = 2²/2 = 2

=> AB = √2

Vậy cạnh hình vuông vắn bằng √2dm.

Ví dụ 2: Cho hình vuông vắn ABCD gồm cạnh a = 5cm, tính đường chéo AC, BD?

*

Xét hình vuông vắn ta có:

AB = BC = CD = domain authority = a= 5

AC = BD

Xét tam giác vuông ABD trên B, theo đinh lý Pytago ta có:

BD2 = AB2 + AD2 = 52 + 52 = 2 x 52

⇒ BD = AC = 5√2

Ví dụ 3: Cho hình vuông MNPQ gồm chu vi p = 16 cm. Tính độ lâu năm đường chéo MQ với NP?

*

Theo đề bài p = 16 cm, vận dụng công thức tính chu vi hình vuông vắn ta có:

P = 4.a = 16 ⇒ a = 16 : 4 = 4 cm

Độ nhiều năm đường chéo MN và NQ là

MP = NQ = a√2 = 4√2 cm

Ví dụ 4: Cho hình vuông vắn ABCD biết đường chéo cánh hình vuông bởi 20cm. Hỏi cạnh của hình vuông đó bởi bao nhiêu?

*

Áp dụng theo định lý pyta go tam giác vuông ABC ta có:

AC = 20cm

=> AC2 = AB2 = 2AB

=> AB2 = AC2 : 2 = 202 : 2 = 200

AB = √200

Sau khi phát âm xong bài viết của chúng tôi các bạn có thể nắm được định nghĩa, tính chất và công thức tính đường chéo hình vuông để vận dụng vào làm bài xích tập nhé.