Excel đến nuhoangthoitrang.vn 365 Excel cho nuhoangthoitrang.vn 365 dành cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF là giữa những hàm thông dụng nhất vào Excel, hàm này cho phép bạn thực hiện so sánh lô-gic giữa một giá bán trị với cái giá trị bạn mong muốn muốn.

Bạn đang xem: Hàm if trong excel

Vì vậy, một câu lệnh IF rất có thể có hai kết quả. Kết quả đầu tiên là giả dụ so sánh của khách hàng là True, hiệu quả thứ nhì là ví như so sánh của doanh nghiệp là False.

Ví dụ: =IF(C2 = Có,1,2) cho thấy IF(C2 = Có, thì trả về 1, còn nếu như không thì trả về 2).


*

Dùng hàm IF, một trong những hàm logic để trả về một cực hiếm nếu điều kiện đúng và trả về quý hiếm khác nếu đk sai.

IF(logical_test, value_if_true, )

Ví dụ:

=IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

=IF(A2=B2,B4-A4,"")

thương hiệu đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (Bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu công dụng của logical_test là ĐÚNG.

Xem thêm: Hướng Dẫn Pokemon Ruby Và Các Mẹo+ Cách Bắt 1 Số Con Hiếm, Hướng Dẫn Chơi Game Pokemon Ruby

value_if_false (Tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu kết quả của logical_test là SAI.


Các ví dụ như hàm IF solo giản

*

=IF(C2=”Có”,1,2)

Trong ví dụ ở trên, ô D2 đến biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, nếu không thì trả về 2)

*

=IF(C2=1,”Có”,”Không”)

Trong ví dụ này, phương pháp trong ô D2 cho biết: IF(C2 = 1, thì trả về Có, còn nếu không thì trả về Không)Như chúng ta thấy, hàm IF có thể được thực hiện để đánh túi tiền văn bản và giá chỉ trị. Hàm còn có thể được sử dụng để đánh giá lỗi. Bạn sẽ không bị giảm bớt chỉ khám nghiệm xem một văn bản có bằng một ngôn từ khác hay là không và trả về một tác dụng duy nhất, bạn có thể sử dụng toán tử toán học với thực hiện thống kê giám sát thêm tùy theo tiêu chí của mình. Bạn cũng có thể lồng nhiều hàm IF cùng nhau để tiến hành nhiều so sánh.

*
B2, ”Vượt Ngân sách”,”Nằm vào Ngân sách”)" loading="lazy">

=IF(C2>B2,”Vượt vượt Ngân sách”,”Trong Ngân sách”)

Trong ví dụ sống trên, hàm IF làm việc ô D2 cho thấy thêm IF(C2 to hơn B2, thì trả về “Vượt vượt Ngân sách”, nếu không thì trả về “Trong Ngân sách”)

*
B2,C2-B2,"")" loading="lazy">

=IF(C2>B2,C2-B2,0)

Trong hình minh họa nghỉ ngơi trên, thay vày trả về công dụng dạng văn bản, chúng ta sẽ trả về một phép đo lường và thống kê học. Phương pháp ở ô E2 cho biết thêm IF(Thực tế lớn hơn Dự toán ngân sách, thì rước số chi phí Dự toán ngân sách Trừ đi số tiền Thực tế, nếu như không thì ko trả về tác dụng nào).

*

=IF(E7=”Có”,F5*0.0825,0)

Trong lấy một ví dụ này, công thức trong ô F7 cho thấy IF(E7 = “Có”, thì giám sát và đo lường Tổng Số tiền trong F5 * 8,25%, nếu không thì không có Thuế bán hàng phải nộp phải trả về 0)


Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng văn bản trong công thức, bạn phải đưa văn bản vào trong vệt ngoặc kép (ví dụ: “Văn bản”). Ngoại lệ duy nhất là thực hiện TRUE hoặc FALSE, nội dung mà Excel gồm thể auto hiểu.


Sự chũm thường gặp

Vấn đề

Chuyện gì không ổn

0 (không) vào ô

Không có đối số nào mang đến đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy cực hiếm trả về đúng, thêm văn bản đối số vào hai đối số đó hoặc thêm TRUE hoặc FALSE vào đối số.

#NAME? vào ô

Lỗi này thường tức là công thức viết không đúng chính tả .

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.