Đây là 1 trong con chim cánh cụt gồm da black và bụng trắng. Nó thường dùng làm chỉ một sinh trang bị như penguin và cũng rất được dùng để mô tả làm ra của một đứa trẻ mới biết đi.

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc