Sử dụng INSERT INTO trong SQL nhằm thêm dòng dữ liệu mới vào bảng, cú pháp cơ phiên bản mệnh đề INSERT, cột mang định khi chèn tài liệu mới.

Bạn đang xem: Lệnh insert trong sql server


Chèn dữ liệu, thêm tài liệu vào bảng SQL cùng với mệnh đề INSERT INTO

Các bảng SQL tàng trữ dữ liệu theo những dòng. Câu lệnh (mệnh đề) INSERT INTO dùng để làm thêm (chèn) một hoặc nhiều dòng tài liệu vào bảng.

Xem thêm: Chơi Game 3 Người Hay Nhất ❤️️ Top Trò Chơi 3 Người Siêu Hot

Cú pháp INSERT INTO - câu lệnh thêm dữ liệu trong sql

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...,columnN)VALUES (value1, value2, value3,...valueN);Trong đó:

column1, column2, column3 ... Là tên gọi cột quan trọng lập tài liệu của bảng value1, value2, value3 ... Là cực hiếm ứng với thương hiệu cột làm việc trên

Ví dụ: insert tài liệu vào bảng vào sql


INSERT INTO Khachhang (Hoten, TenLienLac, Diachi, Thanhpho, Mabuudien, Quocgia)VALUES ("nuhoangthoitrang.vn", "MR XTL", "Ba Đình, Hà Nội", "Hà Nội", "1000000", "Việt Nam");
chạy thử
Tải csdl SQLite chủng loại để thực hành hoặc Chạy SQL Online

Sau lúc chạy lệnh trên, bạn có thể kiểm tra lại xem tài liệu đã chắc hẳn rằng chèn vào


SELECT * FROM Khachhang WHERE HoTen = "nuhoangthoitrang.vn"
test
Kết quả

KhachhangIDHoTenTenLienLacDiachiThanhphoMaBuudienQuocGia
92nuhoangthoitrang.vnMR XTLBa Đình, Hà NộiHà Nội1000000Việt Nam

Chèn dòng nhiều dòng vào bảng

Thay bởi vì phải tiến hành nhiều lần mệnh đề INSERT INTO chèn dữ liệu vào bảng sql, chúng ta cũng có thể chèn những dòng chỉ bởi một lần chạy INSERT INTO, cú pháp như sau:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...,columnN)VALUES (Avalue1, Avalue2, Avalue3,...AvalueN), (Bvalue1, Bvalue2, Bvalue3,...BvalueN), ... ;Các dòng dữ liệu có cùng cấu tạo (thứ tự), mỗi tài liệu dòng chèn vào phía bên trong dấu () cùng chúng biện pháp nhau vì chưng dấu ,

Chèn dòng new mà chỉ cần gán dữ liệu cần thiết vào một vài cột

Khi cần sử dụng INSERT INTO nhằm thêm một cái mới, nhiều trường hợp không quan trọng phải tùy chỉnh toàn bộ giá trị các cột theo đúng con số cột của cấu trúc bẳng, nhiều cột trong bảng được thiết lập cấu hình nhằm tự gán giá trị mặc định nếu không tồn tại truyền giá bán trị tùy chỉnh cho nókhi tiến hành thêm mẫu dữ liệu.

Ví dụ


INSERT INTO Khachhang (Hoten, TenLienLac)VALUES ("Đào Nguyên An", "MR An");
test
Sau khi chạy lệnh trên, truy vấn cho bảng Customers


SELECT * FROM Khachhang WHERE HoTen = "Đào Nguyên An"
chạy thử
Kết quả

KhachhangIDHoTenTenLienLacDiachiThanhphoMaBuudienQuocGia
93Đào Nguyên AnMR An

Bạn thấy khi cái cuối được chèn thêm, do Diachi, Thanhpho, MaBuudien, QuocGia ko được truyền giá trị đề nghị nó tự động nhận quý hiếm mặc định null (tất nhiên chỉ triển khai đượckhi cấu trúc bảng tất cả dàng buộc này).

Chú ý khi tạo ra ra cấu trúc bảng, cột làm sao được tùy chỉnh thiết lập không nhận quý hiếm mặc định, không gật đầu null thì khi dùng INSERT INTO nên phải thiết lập giá trị mang đến cột này. Xem phần Dàng buộc SQL để tham khảo thêm!


ĐĂNG KÝ KÊNH, coi CÁC video clip TRÊN nuhoangthoitrang.vn
Đăng ký nhận nội dung bài viết mới
*

Kiểu tài liệu trong SQL hệ thống Kiểu dữ liệu trong MySQL Mệnh đề DROP TABLE xóa bảng ngoài DB SQL biến hóa cấu trúc bảng cùng với ALTER TABLE trong SQL ràng buộc constraint trong SQL phối kết hợp dữ liệu cùng với UNION trong SQL truy hỏi vấn những bảng với JOIN vào SQL Toán tử lượt thích trong SQL tầm nã vấn lồng nhau Subquery vào SQL một trong những hàm trong SQL
UNION phối hợp (Bài trước)
(Bài tiếp) UPDATE update
Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý từ bỏ HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối cơ thể BMITạo QR CodeLịch vạn niên tương tác RSS

Đây là blog cá nhân, tôi ghi chép và chia sẻ những gì tôi học tập được tại đây về kiến thức và kỹ năng lập trình PHP, Java, JavaScript, Android, C# ... Và những kiến thức technology khácDeveloped by nuhoangthoitrang.vn