Như chúng ta đã biết thì Tốc độ di chuyển là một trong những chỉ số quan trọng trong Liên Minh Huyền Thoại, Tốc độ di chuyển càng cao thì lại càng có lợi thế trong giao tranh cũng như kiểm soát bản đồ

Xem tất cả