Tạo nền trong lành Photoshop là giải pháp dễ nhất để có sản phẩm đẹp. Bởi vì hình ảnh sản phẩm thường thực hiện nền khác nhau. Thậm chí, chụp cùng với nền trắng cũng không trắng hoàn hảo. Dẫn đến ảnh lem nhem trông hết sức xấu. Trong khuyên bảo này. Bọn họ cùng khám phá cách tạo thành nền trắng sạch khiết vào Photoshop. Để có ảnh sản phẩm bài bản và đẹp hẳn lên