Excel mang lại nuhoangthoitrang.vn 365 Excel đến nuhoangthoitrang.vn 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web phầm mềm Excel 2010 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm SUMIFS, một trong những hàm toán học với lượng giác, cộng toàn bộ các đối số của chính nó mà đáp ứng nhu cầu nhiều tiêu chí. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng SUMIFS để tính tổng số lượng các nhà nhỏ lẻ trong nước (1) cư trú tại một mã zip cùng (2) hữu ích nhuận vượt thừa một giá chỉ trị rõ ràng tính bởi đô la.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm sumifs và sumif với nhiều điều kiện


*

Cú pháp

SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, , ...)

=SUMIFS(A2:A9,B2:B9,"=A*",C2:C9,"Tom")

=SUMIFS(A2:A9,B2:B9,"Chuối",C2:C9,"Tom")

Tên đối số

Mô tả

Sum_range (bắt buộc)

Phạm vi ô cần tính tổng.

Criteria_range1 (bắt buộc)

Phạm vi được kiểm tra bằng cách sử dụng Criteria1.

Criteria_range1 với Criteria1 thiết lập cấu hình một cặp tra cứu kiếm, từ đó một phạm vi được search kiếm theo các tiêu chuẩn cụ thể. Sau khoản thời gian tìm thấy những mục trong phạm vi, giá chỉ trị tương xứng của chúng trong Sum_range sẽ được cộng vào.

Criteria1 (bắt buộc)

Tiêu chí xác minh ô nào trong Criteria_range1 sẽ tiến hành cộng vào. Ví dụ: tiêu chí rất có thể được nhập là 32, ">32", B4, "táo" hoặc "32".

Criteria_range2, criteria2, … (tùy chọn)

Các phạm vi bổ sung và các tiêu chí liên kết với chúng. Chúng ta cũng có thể nhập tối đa 127 cặp phạm vi/tiêu chí.

Ví dụ

Để dùng phần nhiều ví dụ này vào Excel, hãy kéo nhằm chọn tài liệu trong bảng, sau đó bấm vào phải vào phần lựa chọn và chọn Sao chép. Vào trang tính mới, click chuột phải vào ô A1 và lựa chọn Khớp Định dạng Đích dưới Tùy lựa chọn Dán.

Số lượng Đã bán

Sản phẩm

Nhân viên chào bán hàng

5

Táo

Tom

4

Táo

Sarah

15

Atisô

Tom

3

Atisô

Sarah

22

Chuối

Tom

12

Chuối

Sarah

10

Cà rốt

Tom

33

Cà rốt

Sarah

Công thức

Mô tả

=SUMIFS(A2:A9, B2:B9, "=A*", C2:C9, "Tom")

Cộng con số sản phẩm bước đầu bằng A và người phân phối là Tom. Hàm thực hiện ký tự đại diện * trong Criteria1, "=A*" nhằm tìm tìm tên sản phẩm khớp trong Criteria_range1 B2:B9 với tìm kiếm tên "Tom" trong Criteria_range2 C2:C9. Kế tiếp hàm cộng những số vào Sum_range A2:A9 thỏa mãn nhu cầu cả hai điều kiện. Tác dụng là 20.

=SUMIFS(A2:A9, B2:B9, "Chuối", C2:C9, "Tom")

Cộng số số lượng sản phẩm không đề xuất là chuối cùng người phân phối là Tom. Hàm vứt bỏ chuối bởi trong criteria1, "Chuối", cùng tìm tìm tên "Tom" vào Criteria_range2 C2:C9. Tiếp nối hàm cộng các số vào Sum_range A2:A9 thỏa mãn nhu cầu cả hai điều kiện. Hiệu quả là 30.

Các vụ việc Chung

Vấn đề

Mô tả

0 (Không) được hiển thị nắm vì tác dụng mong đợi.

Đảm bảo Criteria1,2 nằm trong dấu ngoặc kép nếu bạn đang kiểm soát giá trị văn bản, chẳng hạn như tên người.

Kết trái sai khi Sum_range có mức giá trị TRUE hoặc FALSE.

Giá trị TRUE và FALSE cho Sum_range được định trị theo cách khác, điều này rất có thể dẫn đến kết quả không mong ước khi cùng chúng.

Xem thêm: Tải Xuống Game 18+ Cho Android ), Thông Tin Mới Về Game 18+

Các ô vào Sum_range có chứa TRUE định trị là 1. Những ô có chứa FALSE định trị là 0 (không).

Những giải pháp thực hành xuất sắc nhất

Làm thế này

Mô tả

Dùng ký tự đại diện.

Sử dụng các ký tự đại diện thay mặt như lốt chấm hỏi (?) với dấu sao (*) trong criteria1,2 hoàn toàn có thể giúp bạn tìm thấy công dụng khớp tương tự như nhưng không chính xác.

Một dấu chấm hỏi khớp với một ký tự solo lẻ bất kỳ. Một vệt sao khớp với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm vết chấm hỏi hay lốt sao thực sự, hãy nhập một vệt sóng (~) trước dấu chấm hỏi.

Ví dụ: =SUMIFS(A2:A9, B2:B9, "=A*", C2:C9, "To?") đã thêm toàn bộ các trường tất cả tên bắt đầu bằng "To" và hoàn thành bằng một vần âm cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi.

Hiểu rõ sự khác hoàn toàn giữa SUMIF và SUMIFS.

Thứ tự các đối số của hàm SUMIFS và SUMIF khác nhau. Cụ thể, đối số sum_range là đối số thứ nhất vào hàm SUMIFS, tuy thế nó là đối số thứ ba trong hàm SUMIF. Đây là lý do phổ biến tạo ra vấn đề lúc sử dụng các hàm này.

Nếu bạn sẽ sao chép và sửa những hàm tương tự nhau này, hãy đảm bảo bạn đặt các đối số theo đúng thứ tự.

Sử dụng cùng một số hàng với cột cho đối số phạm vi.

Đối số Criteria_range đề nghị chứa số hàng và số cột bằng với đối số Sum_range.

Đầu Trang

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.

Xem video clip về phương pháp dùng các hàm IF nâng cao như SUMIFS

Hàm SUMIF chỉ cộng các giá trị đáp ứng nhu cầu một tiêu chuẩn đơn

Hàm SUMSQ cộng những giá trị sau khi thực hiện nay phép toán bình phương trên mỗi quý hiếm đó