Trên các social Facebook, zalo, instagram, có không ít emoji màu sắc sắc. Trái tim là biểu tượng được sử dụng rất thịnh hành và ❤