Để góp quý khách tiện lợi trong việc xem ngày tốttháng một năm 2022 cũng giống như thuận tiện trong việc so sánh những ngày vào tháng 1/2022 với nhau. Công ty chúng tôi đã Tổng thích hợp tất cả ngày đẹp trong thời điểm tháng 12022 cũng như đưa ra những ngày chưa tốt trong tháng.

Trong trường vừa lòng quý bạn không buộc phải xem ngày tốt tháng 1 năm 2022 giỏi xem ngày đẹp nhất tháng 1 năm 2022 bởi vì đã có ý định tiến hành quá trình vào một ngày ví dụ trong mon 1, quý bạn sung sướng tìm mang lại ngày tương ứng và lựa chọn xem chi tiết hoặc chọn dụng cụ Xem ngày tốt xấu giúp thấy một ngày vậy thể.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt tháng 1 năm 2022

Xem ngày tốt tháng hai năm 2022


Xem ngày giỏi tháng 3 năm 2022


Xem tử vi phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng đắn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 1 NĂM 2022


Lịch dương

1

Tháng 1


Lịch âm

29

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày gần cạnh Dần, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


xem NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 1


Lịch âm

30

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Canh Tý, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 1


Lịch âm

1

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 1


Lịch âm

2

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, mon Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 1


Lịch âm

3

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 1


Lịch âm

4

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 1


Lịch âm

5

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, mon Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 1


Lịch âm

6

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 1


Lịch âm

7

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 1


Lịch âm

8

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 1


Lịch âm

9

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày gần kề Tý, mon Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 1


Lịch âm

10

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 1


Lịch âm

11

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 1


Lịch âm

12

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 1


Xem thêm: Lịch Thi Đấu Lol Thế Giới 2018 Lol, Lịch Thi Đấu Chung Kết Thế Giới Lol 2018

Lịch âm

13

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 1


Lịch âm

14

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 1


Lịch âm

15

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 1


Lịch âm

16

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 1


Lịch âm

17

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 1


Lịch âm

18

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 1


Lịch âm

19

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày ngay cạnh Tuất, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 1


Lịch âm

20

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 1


Lịch âm

21

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, mon Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 1


Lịch âm

22

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, mon Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 1


Lịch âm

23

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 1


Lịch âm

24

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 1


Lịch âm

25

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 1


Lịch âm

26

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 1


Lịch âm

27

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 1


Lịch âm

28

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

31

Tháng 1


Lịch âm

29

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày ngay cạnh Thân, mon Tân Sửu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Trên đây là Tổng hợp ngày tốt tháng 1 năm 2022 mà cửa hàng chúng tôi muốn giữ hộ đến những bạn. Mặc dù nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng tương tự các công việckhác nhau. Cầm nên, khi thâu tóm được ngày xuất sắc xấu trong thời điểm tháng 1/2022 thì bạn phải tra cứu: xem ngày xuất sắc hợp tuổi để sở hữu kết quả chi tiết và đúng đắn nhất mang đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2022

♦Ngày tốt tháng 1năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 2 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 9 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 10 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 11 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 12 năm 2022

*
Xem ngày xuất sắc theo từng mục đích công việc

♦ coi ngày tốt xuất hành năm 2022

♦ coi ngày tốt cắt tóc năm 2022

♦ xem ngày tốt cưới hỏi năm 2022

♦ xem ngày chuyển bàn thờ năm 2022

♦ coi ngày cài xe máy, xe hơi năm 2022

♦ xem ngày bắt chó

♦ coi ngày gửi nhà năm 2022

♦ coi ngày xuất sắc treo bảng hiệu

♦ xem ngày giỏi khai trương mở shop năm 2022

♦ xem ngày tốt mua điện thoại thông minh

Bài viết liên quan